Καλέστε μας:
ΕλληνικάΕλληνικά

FAQ

Your questions answered

General Questions

What are the waiting times?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

Do you offer contrast MRI scans?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

How do I book an appointment?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

Are you CQC registered?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

When will I receive my results?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

MRI Scan

How long does a scan take?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

Is the scan noisy?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

I have a medical implant. Can I still have an MRI scan?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

Is it comfortable?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

Can I speak to a member of staff during my scan?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

Ultrasound

Why would you need an Ultrasound scan?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

Can I self-refer for an Ultrasound scan?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

Can I access my scan images online?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

Is it comfortable?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.

Can I speak to a member of staff during my scan?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vitae massa id ligula vehicula ultrices. Donec luctus massa urna, ac sollicitudin dui varius nec. Quisque nec semper est. Sed aliquam lacinia metus sit amet condimentum. Quisque magna tortor, sollicitudin ut faucibus at, tempor in risus. Quisque nisi mauris, gravida eget massa eu, aliquet sodales lorem. Donec rutrum, dui ut porttitor iaculis, dolor turpis molestie lorem, quis sagittis massa odio quis diam.