Καλέστε μας:
EnglishEnglishΕλληνικάΕλληνικά

Αιματολογικό

Η ανάλυση του αίματος παρέχει πλήθος πληροφοριών για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού

Η γενική αίματος περιλαμβάνει την καταμέτρηση και τη μορφολογική εξέταση των ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων και των αιμοπεταλίων, καθώς και τον υπολογισμό της αιμοσφαιρίνης, του αιματοκρίτη και των ερυθροκυτταρικών δεικτών. Η ανάλυση του αίματος παρέχει πλήθος πληροφοριών για τη λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, όπως η μεταφορά οξυγόνου στους διάφορους ιστούς και η λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Η μεταφορά του οξυγόνου πραγματοποιείται μέσω της αιμοσφαιρίνης των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Συνεπώς η ποσότητά της πρέπει να μετριέται γρήγορα και αξιόπιστα. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και για τη μέτρηση των λευκών αιμοσφαιρίων και των υποκατηγοριών τους, διότι αποτελούν τους βασικούς συντελεστές της άμυνάς μας.
Ο έλεγχος των αιμοσφαιρινοπαθειών πραγματοποιείται με την ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης, όπου ανιχνεύονται και προσδιορίζονται εκτός των Α1, Α2, F, S αλυσίδων και άλλες πιο σπάνιες όπως οι D, C, H, O, J, Lepore κ.α. Τέλος, διενεργείται ο προσδιορισμός των ομάδων αίματος και του παράγοντα Rhesus.

Κλείστε άμεσα το Ραντεβού σας

Αυθημερόν Αποτελέσματα

Ανάλογα τις εξετάσεις που κάνετε μπορείτε να παραλάβετε τα αποτελέσματά σας την ίδια ημέρα.